http://paulvanchi.net
Chào mừng quý vị đến với website của Linh mục nhạc sĩ www.paulvanchi.net - Những dòng nhạc thánh ca!
» Sáng tác
Quê Người Quê Ta - 1971
November 18, 2010, 10:59 am

Tác giả trong khi trau dồi đèn sách tại các trường Tiểu Học, Tiểu Chủng Viện, Đại Chủng Viện, Đại Học Văn Khoa Sàigòn, Đại Học Thành Nhân, Suối Nhạc College, đã cho ra đời những tác phẩm:

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Sáng tác khác
» Vào Quê Hương - 1972 ( (November 18, 2010, 10:59 am))
» Này Con Xin Đến - 1973 ( (November 18, 2010, 10:58 am))
» Thánh Ca Vượt Qua - 1974 ( (November 18, 2010, 10:58 am))
» Hội Ca Cho Tình Yêu - 1974 ( (November 18, 2010, 10:58 am))
» Hoan Ca Ngày Đại Hội - 1975 ( (November 18, 2010, 10:58 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 1 - 1975 ( (November 18, 2010, 10:57 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 2 - 1976 ( (November 18, 2010, 10:57 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 3- 1977 ( (November 18, 2010, 10:57 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 4- 1978 ( (November 18, 2010, 10:57 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 5 - 1979 ( (November 18, 2010, 10:57 am))

TÁC GIẢ
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI

TÁC PHẨM
Hành Trình Với Mẹ 2013
Hành Hương Cursillo 2011, Bước theo chân Thầy phần 1
Chiều thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011, đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy lên đường Hành Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2 Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.

thanh-ca.html
http://www.paulvanchi.net/new/newsdetail-20-37-Con-Duong-Chua-Da-Di-Qua-DVD2-and-DVD3.html
Trang chủ Tác giả Tác phẩm Tin tức Hình ảnh Sáng tác Thánh ca Liên kết Liên hệ
Lượt truy cập:
13988928
Online:
1

ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA : Rev. Paul Van Chi Chu. Vietnamese Catholic Community Center
92 THE RIVER RD REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA. Tel: (02) 9773-0933 - Fax: (02) 9773-3998 
Email: paulvanchi@yahoo.com - Website: www.paulvanchi.net