http://paulvanchi.net
Chào mừng quý vị đến với website của Linh mục nhạc sĩ www.paulvanchi.net - Những dòng nhạc thánh ca!
» Sáng tác
Trầm Khúc Hoan Ca 13
September 12, 2016, 8:52 pm

www.paulvanchi.net/pdf/1.Bia Truoc.pdf 

www.paulvanchi.net/pdf/2.Bia Sau.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/3.Bia Trong 1.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/4.Bia Trong 2.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/5.Bia Trong 3 Trang Imprimatur.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/6.Bia Trong 4.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/7.Bia Trong 5.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/8.Bia Trong 6.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/9.Bia Trong 7 Giao Cam.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/11.Bia Trong 9 Ghi On.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/10.Bia Trong 8.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/12.Bia Trong 10.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/13.Bia Trong 11 Muc Luc.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/14.Bia Trong 12.pdf

 

NỘI DUNG

www.paulvanchi.net/pdf/ 1.Tr5.Khúc Ca Dâng Mẹ.Đức Mẹ 1.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/ 2.Tr6.Chúa Gọi Con Về.Ca Nguyện 1.pdf

 www.paulvanchi.net/pdf/3.Tr7.Từ Gốc Giessê. Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/4.Tr8.Từ Gốc Giessê 2.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/5.Tr9.Giêrusalem Hãy Chỗi Dậy 1.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/6.Tr10.Giêrusalem Hãy Chỗi Dậy 2.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/7.Tr11.Lời Nguyện Trời Cao.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/ 8.Tr12.Tâm Tư Hiến Dâng.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/9.Tr13.Ngày Xuân Cầu Mẹ 1.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/10.Tr14.Ngày Xuân Cầu Mẹ 2.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/11.Tr15.Đường Đời Tận Hiến.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/12.Tr16.Vòng Tay Yêu Thương Hiệp Nhất.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/13.Tr17.Lễ Vật Đêm Giáng Sinh 1.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/14.Tr18.Lễ Vật Đêm Giáng Sinh 2.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/15.Tr19.Lễ Vật Đêm Giáng Sinh 3.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/16.Tr20.Tình Yêu Gặp Gỡ.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/17.Tr21.Lời Kinh Hiến Dâng 1.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/18.Tr22.Lời Kinh Hiến Dâng 2.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/19.Tr23.Trang Trắng.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/20.Tr24.Dâng Mẹ Ngàn Hoa 1.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/21.Tr25.Dâng Mẹ Ngàn Hoa 2.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/22.Tr26.Lời Cầu Tin Yêu.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/23.Tr27.Như Là Yêu Thương 1.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/24.Tr28.Như Là Yêu Thương 2.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

 www.paulvanchi.net/pdf/25.Tr29.Khúc Hát Tạ Ơn.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/26.Tr30.Diễm Tình Ca Buổi Sáng 1.Hôn Nhân.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/27.Tr31.Diễm Tình Ca Buổi Sáng 2.Hôn Nhân.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/28.Tr32.Hồng Ân Cảm Tạ 1.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/29.Tr33.Hồng Ân Cảm Tạ 2.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/30.Tr34.Đôi Tim Hồng Dâng Hiến.Hôn Nhân.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/31.Tr35.Cầu Xin Mẹ Từ Ái 1.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/32.Tr36.Cầu Xin Mẹ Từ Ái 2.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/33.Tr37.Cầu Xin Mẹ Từ Ái 3.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/34.Tr38.Tình Hồng Dâng Mẹ 1.Hôn Nhân.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/35.Tr39.Tình Hồng Dâng Mẹ 2.Hôn Nhân.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/36.Tr40.Tâm Tư Người Viễn Khách 1.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/37.Tr41.Tâm Tư Người Viễn Khách 2.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/38.Tr42.Sắc Hoa Đời Dâng Mẹ 1.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/39.Tr43.Sắc Hoa Đời Dâng Mẹ 2.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/40.Tr44.Đường Đời Thắp Sáng.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/41.Tr45.Vang Khúc Yêu Thương 1.Hôn Nhân.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/42.Tr46.Vang Khúc Yêu Thương 2.Hôn Nhân.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/43.Tr47.Một Đời Ước Hẹn.Hôn Nhân.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/44.Tr48.Bài Ca Dâng Lên 1.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf /45.Tr49.Bài Ca Dâng Lên 2.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/46.Tr50.Chúa Là Nơi Con An Nghỉ 1.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/47.Tr51.Chúa Là Nơi Con An Nghỉ 2.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/48.Tr52.Chúa Là Nơi Con An Nghỉ 3.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/49.Tr53.Người Đến 1.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/50.Tr54.Người Đến 2.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/51.Tr55.Sống Một Đời Cho Chúa 1.Ca Nguyện.pd

www.paulvanchi.net/pdf/52.Tr56.Sống Một Đời Cho Chúa 2.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/53.Tr57.Loan Báo Tin Vui 1.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/54.Tr58.Loan Báo Tin Vui 2.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/55.Tr59.Mẹ Thương Dẫn Lối 1.Đức Mẹ.pdf

 www.paulvanchi.net/pdf/56.Tr60.Mẹ Thương Dẫn Lối 2.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/57.Tr61.Mẹ Thương Dẫn Lối 3.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/58.Tr62.Tông Đồ Trở Lại.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/59.Tr63.Trên Đường Đời Con Đi 1.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/60.Tr64.Trên Đường Đời Con Đi 2.Đức Mẹ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/61.Tr65.Trên Đường Đời Con Đi 3.Đức Mẹ.pdf

 www.paulvanchi.net/pdf/62.Tr66.Xin Hãy Đến. Mùa Vọng Giáng Sinh.pd

www.paulvanchi.net/pdf/63.Tr67.Lễ Vật Con Dâng 1.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/64.Tr68.Lễ Vật Con Dâng 2.Mùa Vọng Giáng Sinh.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/65.Tr69.Thiên Chúa Tình yêu.Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/66.Tr70.Hy Lễ Tình Yêu. Ca Nguyện.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/67.tr71.Lời Cầu Sai Đi 1.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/68.Tr72.Lời Cầu Sai Đi 2.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/69.Tr73.Này Con Xin Đến 1.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/70.Tr74.Này Con Xin Đến 2.Tận Hiến Tông Đồ.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/71.Tr75.Tìm Bài.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/72.Tr76.Địa Chỉ Liên Lạc.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/73.Tr77.Trang Trắng.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/74.Tr78.Trang Trắng.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/75.Tr79.Trang Trắng.pdf

www.paulvanchi.net/pdf/76.Tr80.Trang Trắng.pdf

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Sáng tác khác
» Quê Người Quê Ta - 1971 ( (November 18, 2010, 10:59 am))
» Vào Quê Hương - 1972 ( (November 18, 2010, 10:59 am))
» Này Con Xin Đến - 1973 ( (November 18, 2010, 10:58 am))
» Thánh Ca Vượt Qua - 1974 ( (November 18, 2010, 10:58 am))
» Hội Ca Cho Tình Yêu - 1974 ( (November 18, 2010, 10:58 am))
» Hoan Ca Ngày Đại Hội - 1975 ( (November 18, 2010, 10:58 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 1 - 1975 ( (November 18, 2010, 10:57 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 2 - 1976 ( (November 18, 2010, 10:57 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 3- 1977 ( (November 18, 2010, 10:57 am))
» Trầm Khúc Hoan Ca 4- 1978 ( (November 18, 2010, 10:57 am))

TÁC GIẢ
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI

TÁC PHẨM
Hành Trình Với Mẹ 2013
Hành Hương Cursillo 2011, Bước theo chân Thầy phần 1
Chiều thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011, đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy lên đường Hành Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2 Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.

thanh-ca.html
http://www.paulvanchi.net/new/newsdetail-20-37-Con-Duong-Chua-Da-Di-Qua-DVD2-and-DVD3.html
Trang chủ Tác giả Tác phẩm Tin tức Hình ảnh Sáng tác Thánh ca Liên kết Liên hệ
Lượt truy cập:
13997074
Online:
2

ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA : Rev. Paul Van Chi Chu. Vietnamese Catholic Community Center
92 THE RIVER RD REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA. Tel: (02) 9773-0933 - Fax: (02) 9773-3998 
Email: paulvanchi@yahoo.com - Website: www.paulvanchi.net