http://paulvanchi.net
Chào mừng quý vị đến với website của Linh mục nhạc sĩ www.paulvanchi.net - Những dòng nhạc thánh ca!
» Tác giả » Tiểu sá»­ linh mục
SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC
18/11/2010, 2:28 pm
Tác giả trong khi trau dồi đèn sách tại các trường Tiểu Học, Tiểu Chủng Viện, Đại Chủng Viện, Đại Học Văn Khoa Sàigòn, Đại Học Thành Nhân, Suối Nhạc College, đã cho ra đời những tác phẩm:

1. Những chuỗi ngày bình an 1949-1975.

Tác giả trong khi trau dồi đèn sách tại các trường Tiểu Học, Tiểu Chủng Viện, Đại Chủng Viện, Đại Học Văn Khoa Sàigòn, Đại Học Thành Nhân, Suối Nhạc College, đã cho ra đời những tác phẩm:
· 1971 Quê Người Quê Ta.
· 1972 Vào Đời Cầu Nguyện.
· 1972 Chúc Tụng Chúa I-Cộng tác với Đại Chủng Viện Sàigòn.
· 1973 Chúc Tụng Chúa II-Cộng tác với Đại Chủng Viện Sàigòn.
· 1973 Vào Quê Hương.
· 1973 Này Con Xin Đến.
· 1973 Thượng Đế và Quê Hương.
· 1973 Suy Niệm Tin Mừng Matthêu I.
· 1974 Mây Trời với 3 Tác Giả khác.
· 1974 Hội Ca Cho Tình Yêu.
· 1974 Hoan Ca Phục Sinh.
· 1974 Suy Niệm Tin Mừng Matthêu II.
· 1975 Niềm vui Tận Hiến.
· 1975 Hoan Ca Giáng Sinh.
· 1975 Hoan Ca Cho Tình Yêu.

2. Những Chuỗi ngày thử thách 1975-1984.

Lịch sử Việt Nam sang trang vào mùa xuân đen tối năm 1975, cuộc đời Linh Mục Nhạc sĩ đã gắn liền với giòng sinh mệnh của Đất Nước. Ghi lại những rung động của trái tim, những băn khoăn thao thức về Quê Hương, Dân Tộc, Linh Mục Nhạc sĩ đã sáng tác liên tục. Mỗi tác phẩm tác giả dùng thời gian gần 2 tháng để ghi chép và in ấn. Trong giai đoạn này, Linh Mục Tác Giả đã lần lượt cho ra đời những tác phẩm:

· 1975 Trầm Khúc Hoan Ca 1.
· 1976 Trầm Khúc Hoan Ca 2.
· 1977 Trầm Khúc Hoan Ca 3.
· 1978 Trầm Khúc Hoan Ca 4.
· 1978 Kinh Tiền Tụng phổ nhạc.
· 1979 Trầm Khúc Hoan Ca 5.
· 1979 Nghệ Thuật Điều Khiển.
· 1980 Trầm Khúc Hoan Ca 6.
· 1981 Trầm Khúc Hoan Ca 7.
· 1982 Trầm Khúc Hoan Ca 8.
· 1983 Trầm Khúc Hoan Ca 9.
· 1984 Trầm Khúc Hoan Ca 10.

Trong giai đoạn này, Linh Mục Nhạc sĩ đã luôn thao thức phát huy phong trào Thánh Nhạc qua các lớp Ca trưởng, lớp đàn piano, Hội Hoa Dâng Mẹ, và các Hội Ca Giáng Sinh:

· 1976 Hội Ca Giáng Sinh tại Thái Hòa Rạch Giá Kiên Giang quy tụ 12 Ca Đoàn.
· 1978 Hội Ca Giáng Sinh tại Ngọc Thạch Thốt Nốt Cần Thơ quy tụ 17 Ca Đoàn.
· 1980 giúp đỡ và thành lập 27 Ban Tây Nhạc tại Cần Thơ và Kiên Giang.
· 1980 Đại Hội Trình Diễn Tây Nhạc tại Ngọc Thạch Thốt Nốt Cần Thơ.
· 1981 Hội Ca Giáng Sinh tại Bình Nam Kiên Giang quy tụ 19 Ca Đoàn và Ban Tây Nhạc.
· Tổ Chức những Hội Hoa dâng kính Mẹ tại vùng Cái Sắn thuộc Kiên Giang và Cần Thơ.

3. Những chuỗi ngày đau thương 1984-1987.

Bốn năm trong lao lý tù đầy là những chuỗi ngày đau thương kinh hoàng nhất của đời Linh Mục Nhạc sĩ. Bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, trong đau khổ và day dứt, Linh Mục đã chắt chiu góp nhặt những đau thương dệt thành những chuỗi âm thanh với nhiều sắc thái khác nhau, có khi là đoản khúc, có khi là tâm ca, có khi là tin tưởng ca, hay trầm ca, được hát lên trong những Thánh Lễ nửa đêm âm thầm và lặng lẽ, kết thành một chuỗi nhạc với khoảng 160 nhạc khúc Thánh Ca và 30 Hợp Xướng ghi dấu Quê Hương yêu mến.

4. Những chuỗi ngày tha hương 1989-2002.

Rong ruổi đường tha hương tỵ nạn tại đất khách quê người, một cuộc viễn du cuả người viễn xứ, trên các nẻo đường tại Úc Châu, Au Châu, Mỹ Châu, Á Châu, Linh Mục Nhạc sĩ gom góp những âm thanh dệt thành những giai điệu của tâm tư người viễn khách. Linh Mục đã xuất bản những tác phẩm:

· 1989 Trầm Khúc Hoan Ca 11 tại Philippines.
· 1990 Trầm Khúc Hoan Ca 12 tại Úc Châu.
· 1993 Trầm Khúc Hoan Ca 13 tại Úc Châu.
· 1994 CD Thánh Ca Như Mai 2 - Trầm Khúc Hoan Ca tại California USA.
· 1996 Trầm Khúc Hoan Ca 14 tại Úc Châu.
· 1996 Tuyển Tập I Trầm Khúc Hoan Ca tại Úc Châu.
· 1996 Tuyển Tập II Trầm Khúc Hoan Ca tại Úc Châu.
· 1996 Tuyển Tập III Trầm Khúc Hoan Ca tại Uc Châu.
· 1996 Double CDs Như Lời Yêu Thương tại Uc Châu.
· 1998 Trâm Khúc Hoan Ca 15 tại California USA.
· 1998 CD Tiếng Hát Yêu Thương tại California USA.
· 1998 CD Trầm Ca Tin Yêu tại California USA.
· 1998 CD Hoa Kinh Dâng Mẹ La-Vang tại California USA.
· 1999 Double CD Mẹ Quê Hương Việt Nam tại California USA.
· 1999 DVD Karaokê Thánh Ca Mẹ Quê Hương Việt Nam tại California USA.
· 1999 Video Mẹ Quê Hương Việt Nam với 25 Giáo Phận Việt Nam tại California USA.
· 1999 Tác Phẩm Mẹ Quê Hương Việt Nam tại California USA.
· 2000 CD Tâm Ca Sám Hối tại California USA, kỷ niệm 25 năm Linh Mục.
· 2000 CD Giáng Sinh Tình Yêu tại California USA, kỷ niệm 25 năm Linh Mục.
· 2000 CD Hoan Ca Phục Sinh tại California USA, kỷ niệm 25 năm Linh Mục.
· 2000 Trầm Khúc Hoan Ca 16 tại California USA, kỷ niệm 25 năm Linh Mục.
· 2002 Tác Phẩm Thánh Nhạc Hợp Ca Công Giáo Việt Nam 1945-1975. Do Oregon Catholic Press USA xuất bản.
· 2002 Tác Phẩm Catholic Choral Music in Vietnam 1945-1975. Do Oregon Catholic Press USA ấn hành và xuất bản.
· 2003 Double CD Hội Ngộ Niềm Tin cùng cộng tác với Giới Văn Nghệ Sĩ Công Giáo Việt Nam phát hành tại California và Rôma.
· 2003 CD Tâm Tư Dâng Mẹ tại California USA và Sydney Australia..
· 2003 CD Như Lời dâng Hiến tại California USA và Sydney Australia.

Trong giai đoạn này, Linh Mục Văn Chi đã luôn thao thức phát huy nền văn hoá văn nghệ Việt Nam nơi khung trời Hải ngoại tha hương qua các Đại Nhạc Hội và sinh hoạt Văn Hoá Nghệ Thuật:

· 1989 Đại Nhạc Hội tặng Dân Tộc Philippines tại Palawan Philippines.
· 1990 Đại Nhạc Hội Hồng An Giáng Sinh tại Sydney Australia, vào ngày 22.12.1990.
· 1991 Đại Nhạc Hội Giáng Sinh và Quê Hương tại Sydney Australia, vào ngày 21.12.1991.
· 1992 Đại Nhạc Hội Tình Yêu Giáng Sinh tại Sydney Australia, vào ngày 19.12.1992.
· 1993 Đại Nhạc Hội Giáng Sinh An Bình tại Sydney Australia, vào ngày 25.12.1993.
· 1994 Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tình Yêu tại Sydney Australia, vào ngày 26.12.1994.
· 1995 Đại Nhạc Hội Thắp Sáng Tin Yêu tại Sydney Australia, vào ngày 23.12.1995.
· 1996, ngày 27 tháng 4 Đại Nhạc Hội Tiếng Hát Yêu Thương giúp đỡ tỵ nạn, Sydney Australia.
· 1996, ngày 21 tháng 6 Đại Nhạc Hội Bên Em Đang Có Ta, Melbourne Australia.
· 1996, ngày 21 tháng 7 Đại Nhạc Hội Tiếng Hát Yêu Thương, Brisbane Australia.
· 1997, 12 tháng 12 Đại Nhạc Hội Giáng Sinh và Quê Hương, Orange California, USA.
· 1997, tháng 8 Thuyết Giảng cho trên 4000 Tuổi Trẻ Việt Nam tại Missouri, USA.
· 1998, ngày 17 tháng 5, Đêm Tuổi Trẻ và Tình Me, Orange California, USA.
· 1998, ngày 21 tháng 6, Đêm Chân Dung Người Cha, Orange California, USA.
· 1998, ngày 11 tháng 7, Đại Nhạc Hội Mẹ Với Quê Hương, Santa Ana California, USA.
· 1998, tháng 8, Thuyết trình Tuổi Trẻ và Tương Lai cho khoảng 5000 bạn trẻ tại Missouri, USA.
· 1998, tháng 10, Thuyết trình cho Tuổi Trẻ tại Georgia Atlanta.
· 1998, 26 tháng 11. Đêm Tâm tình Tạ Ơn và giới thiệu Hoa Kinh Dâng Mẹ Lavang. Tại Orange County.
· 1998, 11 tháng 12. Đại Nhạc Hội Hoan Ca Giáng sinh với 5000 người tham dự tại Orange County.
· 1998, 18 tháng 12. Thuyết giảng cho Tuổi Trẻ Việt Nam và Đại Nhạc Hội Giáng Sinh tại Toronto Canada.
· 1999 Thuyết Giảng cho Cộng Đồng Việt Nam tại các Tiểu Bang khác nhau: Washington DC, Seattle, Arizona, Dallas, Stockton, Amarillo, Austin Texas, Oklahoma, Portland Oregon.
· 1999, 1 tháng 8. Giới thiệu tuyệt Tác Phẩm Mẹ Quê Hương Việt Nam tại Orange County, USA với 600 người tham dự.
· 1999, 29 tháng 8. Giới thiệu Tuyệt Tác Phẩm Mẹ Quê Hương Việt Nam tại San Jose USA với 2000 người tham dự.
· 1999, 4, 5 tháng 9. Giảng thuyết cho giới trẻ tại New Orleans với Chủ Đề Giới Trẻ tiến về Năm 2000.
· 1999, 18 tháng 9. Thuyết Trình về Am Nhạc tại Catholic Educators’ Conference tại Tổng Giáo Phận Seattle, Tiểu Bang Washington, USA.
· 2000, tháng 1. Thuyết trình về giới Trẻ và Lãnh Đạo tại Melbourne, Australia.
· 2000, tháng 3. Thuyết giảng và Đốt nến Thiên niên kỷ tại Brisbane, Queensland, Australia.
· 2000, tháng 4. Thuyết giảng và Đốt nến Thiên niên kỷ tại Portland Oregon, USA.
· 2000, tháng 5 ngày 28. Tổ chức Đêm Thắp Sáng Niềm Tin cho Tuổi Trẻ Việt Nam bao gồm mọi thành phần trẻ và Quý Tôn Giáo thuộc Liên Bang Úc Châu tại Sydney Australia.
· 2000, tháng 6 ngày 18. Tổ chức Ngày Tâm Tình Tạ Ơn 25 năm Thụ Phong Linh Mục khoảng 600 người tham dư tại Sydney Australia.
· 2000, tháng 6 ngày 25. Tổ chức Ngày Tâm Tình Tạ Ơn và Đốt Nến Thiên Niên Kỷ tại San Jose, USA.
· 2000, tháng 6 ngày 30. Tổ chức Ngày Tâm Tình Tạ Ơn tại Orange County, USA.
· 2000, tháng 7 ngày 1. Thuyết giảng và Đốt Nến Thiên Niên Kỷ tại Portland Oregon, USA.
· 2000, tháng 11 ngày 18. Điều khiển dàn hợp xướng Nữ Vương Việt Nam và hoạt cảnh Lịch sử Việt Nam với 2000 Người Úc tham dự tại St Mary Cathedral Sydney.
· 2000, tháng 12 ngày 16. Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tình Yêu tại Adelaide với 900 người tham dự.
· 2000, tháng 12 ngày 17. Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tình Thương tại Melbourne với gần 2000 người tham dự tại Victorian Arts Center.
· 2000, tháng 12 ngày 22. Đại Nhạc Hội Giáng Sinh Tình Yêu tại Sydney với 1200 người tham dự tại Bankstown Town Hall.
· 2000, tháng 12 ngày 23. Candle Lights Giáng Sinh Tin Yêu và Hy Vọng tại Paul Keating Park Bankstown Sydney với 4000 người tham dự.
· 2001, tháng 5 ngày 24, Linh Mục Nhạc sĩ Văn Chi đã trình bày về kinh nghiệm đời sống của một Linh Mục dưới chế độ Cộng Sản với tù đầy, với vượt biên đau thương, và với những khắc khoải của cuộc sống tha hương, trong cuộc họp của Các Linh Mục Tổng Giáo Phận Sydney. Đề tài đã lôi cuốn và hấp dẫn cử tọa, đồng thời gây nhiều xúc động cho toàn thể cử tọa. Trong bài tường trình có ghi lại như sau: “Fathers Paul Chu Văn Chi and Jose Maria Enedaguila were scheduled to speak on their experienced and those of their communities. However, Father Jose Maria very generously relinquished his turn in favour of continuing the discussion on Father Paul’s experiences as a priest in Communist Vietnam.”
· 2001, tháng 9 ngày 29. Trong một buổi thuyết trình cho giới trẻ người Úc với tên gọi Encounter Night tại Sydney Úc Châu, khoảng 100 bạn trẻ. Linh Mục Paul Văn Chi đã trình bày về chứng nhân niềm tin của đời sống tù đầy với hình ảnh cụ thể. Cả cử tọa đều chăm chú theo dõi và bài chia sẻ đã gây nhiều xúc động cho những bạn trẻ Người Úc. Paul Elarde đã gửi thư cám ơn cho Linh Mục với tâm tình như sau: “Firstly I wanted to say thank you so much for being a part of Encounter on Saturday Night. Many people commented to me how much they enjoyed your talk. Your story really challenges us to hold on our faith no matter what a story of trust in Divine Providence.”
· 2001, tháng 10 ngày 5. Linh Mục Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã tổ chức một Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2001 rất thành công tại Sydney, với gần 500 bạn trẻ Việt Nam tham dự cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng này. Trong một bầu không khí phấn khởi và khích lệ cho tuổi trẻ Việt Nam hát tiếng Việt và bảo tồn nền Văn Hóa Việt Nam tại Hải Ngoại. Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân đã mang lại những thành quả rất tốt đẹp cho giới trẻ Việt Nam tại Úc Châu. Đồng thời, Linh Mục Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn quyết định gửi 3000 dollars giúp đỡ xây cất một trạm xá cho người nghèo tại Hố Nai qua Tu Sĩ Thông dòng Gioan Thiên Chúa.
· 2002, tháng 10, từ ngày 10 tới ngày 13, Linh Mục Văn Chi cùng với Phong Trào Cursillo Việt Nam Thế Giới đã tổ chức Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương tại Sydney Australia quy tụ 400 tham dự viên từ 18 quốc gia. Đại Hội thành công mỹ mãn và tạo được một ấn tượng rất tốt cho Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại đối với thế giới.
· 2003, tháng 6. Linh Mục Văn Chi đến thuyết giảng về Mẹ La Vang tại Nouméa - Nouvelle Calédonie.
· 2003, tháng 7 ngày 3. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng Linh Mục Trần Công Nghị và trên 30 Ca Sĩ nổi tiếng đã tổ chức thành công Đêm Thắp Sáng Niềm Tin tại Orange County California USA, quy tụ trên 3000 người tham dự.
· 2003, tháng 7 ngày 25 và 26. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng giới Văn Nghệ Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại đã tổ chức thành công Đêm Văn Nghệ Thắp Sáng Niềm Tin và Đêm Tâm Tình Ra Khơi trong Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Rôma, quy tụ khoảng 3000 người Việt Nam từ 5 Châu: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc...
· 2003, tháng 8 ngày 31. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh tổ chức thành công Đêm Tâm Tình Tạ Ơn giới thiệu những tác phẩm mới “Thánh Nhạc Hợp Ca Công Giáo Việt Nam 1945-1975 – Catholic Choral Music in Vietnam 1945-1975.” CDs “Như Lời Dâng Hiến” và “Tâm Tư Dâng Mẹ” tại nhà hàng Maxim Bankstown Sydney, quy tụ gần 600 người trong bầu không khí văn hoá Việt Nam tại Hải Ngoại.
· 2003 tháng 10 ngày 31, Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã tổ chức Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân năm 2003 rất thành công tại Crystal Palace Sydney, với gần 600 bạn trẻ Việt Nam tham dự cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng này. Trong một bầu không khí phấn khởi và khích lệ cho tuổi trẻ Việt Nam hát tiếng Việt và bảo tồn nền Văn Hóa Việt Nam tại Hải Ngoại. Dạ Hội Giọng Ca Vàng Mùa Xuân đã mang lại những thành quả rất tốt đẹp cho giới trẻ Việt Nam tại Úc Châu. Đồng thời, Linh Mục Văn Chi cùng với Liên Ca Đoàn quyết định gửi 12,000 dollars giúp đỡ cho Quý Linh Mục Cao Niên Tổng Giáo Phận Sydney.
 

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin tức khác
» HỌC TRÃŒNH ( (18/11/2010, 2:27 pm))

TÁC GIẢ
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI

TÁC PHẨM
Hành Trình Với Mẹ 2013
Hành Hương Cursillo 2011, Bước theo chân Thầy phần 1
Chiều thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011, đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy lên đường Hành Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2 Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.

thanh-ca.html
http://www.paulvanchi.net/new/newsdetail-20-37-Con-Duong-Chua-Da-Di-Qua-DVD2-and-DVD3.html
Trang chủ Tác giả Tác phẩm Tin tức Hình ảnh Sáng tác Thánh ca Liên kết Liên hệ
Lượt truy cập:
14025329
Online:
2

ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA : Rev. Paul Van Chi Chu. Vietnamese Catholic Community Center
92 THE RIVER RD REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA. Tel: (02) 9773-0933 - Fax: (02) 9773-3998 
Email: paulvanchi@yahoo.com - Website: www.paulvanchi.net