http://paulvanchi.net
Chào mừng quý vị đến với website của Linh mục nhạc sĩ www.paulvanchi.net - Những dòng nhạc thánh ca!
» Tác phẩm » CD
"Hạt Kinh Cảm Tạ - Prayer Of Thanking"
18/11/2010, 2:44 pm

1. Hồng ân cảm tạ - Như Mai
2. Thiên Chúa tình yêu - Việt Dzũng
3. Sống một đời cho Chúa - Khánh Ly
4. Mẹ thương dẫn lối - Ngọc Minh
5. Loan báo tin vui - Don Hồ
6. Tình hồng dâng Mẹ - Như Mai
7. Chúa là nơi con an nghỉ - Khánh Ly
8. Lời cầu tin yêu - Việt Dzũng
9. Khúc ca dâng Mẹ - Như Mai
10. Lời cầu sai đi - Ngọc Minh
11. Như là yêu thương - Don Hồ
12. Trên đường đời con đi - Như Mai

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!


TÁC GIẢ
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI

TÁC PHẨM
Hành Trình Với Mẹ 2013
Hành Hương Cursillo 2011, Bước theo chân Thầy phần 1
Chiều thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2011, đoàn Hành Hương Bước Theo Thầy lên đường Hành Hương theo bước Chân của Chúa Giêsu Kitô và bước chân của các Thánh Tông Đồ, đặc biệt 2 Thánh Tông Đồ Cả là Phêrô và Phaolô.

thanh-ca.html
http://www.paulvanchi.net/new/newsdetail-20-37-Con-Duong-Chua-Da-Di-Qua-DVD2-and-DVD3.html
Trang chủ Tác giả Tác phẩm Tin tức Hình ảnh Sáng tác Thánh ca Liên kết Liên hệ
Lượt truy cập:
14031869
Online:
1

ĐIẠ CHỈ TẠI AUSTRALIA : Rev. Paul Van Chi Chu. Vietnamese Catholic Community Center
92 THE RIVER RD REVESBY NSW 2212. AUSTRALIA. Tel: (02) 9773-0933 - Fax: (02) 9773-3998 
Email: paulvanchi@yahoo.com - Website: www.paulvanchi.net