» Tác giả
Thắp Sáng Tin Yêu - Lighting Faith & Love ( CD )
18/11/2010, 2:46 pm
1. Con Đường Thập Tự - Khánh Ly
2. Điệp Khúc Mùa Hồng Ân - Charles Phạm
3. Ứơc Mong Về Ngài - Thúy Vy & Kim Vy
4. Trọn Niềm Tin Mến - Như Mai
5. Sứ Điệp Hồng Ân - Anh Dũng
6. Lời Kinh Sám Hối - Mỹ Huyền
7. Mừng Chúa Xuân Sang - Diệp Thanh Thanh
8. Tâm Tư Trở Về - Dạ Lan
9. Di Chúc Cho Con - La Sương Sương
10. Ý Nghĩa Yêu Thương - Ngọc Huệ
11. Như Hương Cung Tiến - Thanh Lan
12. Hội Ngộ Niềm Tin - Hợp Ca 

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net