» CD
Như Lời Dâng Hiến - As word of consecration ( CD )
18/11/2010, 2:50 pm
1. Giao Cảm - Văn Chi
2. Chúa Muốn Con Làm Gì - Văn Chi
3. Điệp Khúc Tri Ân - Như Mai
4. Hồng Ân Sai Đi - Anh Dũng
5. Tâm Tư Reo Vang - Mỹ Huyền
6. Ánh Mắt Yêu Thương - Johnny Dũng
7. Hoan Ca Đời Tri Ân - Như Mai
8. Con Đây Ngài Ơi - Johnny Dũng
9. Tâm Tư Mơ Ước - Thanh Lan
10. Trong Yêu Thương Tình Ngài - Anh Dũng
11. Con Đường Tình Yêu - Lệ Hằng
12. Như Lời Dâng Hiến - Văn Chi
13. Đôi Mắt Yêu Thương - La Sương Sương
14. Tâm Tư Dâng Mẹ - Văn Chi

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net