» Tác giả
TRẦM CA TIN YÊU ( CD )
18/11/2010, 3:07 pm
Ðiệp khúc xin vâng - Ðon Hồ
Nguyện cầu cho quê hương - Khánh Ly
Xin đừng quên con - Việt Dũng
Lời cầu cho xứ đạo - Như Mai
Trong quỹ đạo tình yêu - Văn Chi
Giã từ dương thế - Khánh Ly
Sống một niềm tin - La Sương Sương
Từ dạo ấy - Don Hồ
Ngày xuân cầu Mẹ - Như Mai
Tâm tư kiếp người - Lệ Hằng

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net