» Tin tức
Vào Sinh Ra Tử
30/5/2014, 7:20 am
GIAO CẢM Trao về bạn tâm tư Vào Sinh Ra Tử như những điệp khúc hồng ân tạ ơn trải dài trong cuộc sống.....

GIAO CẢM

Trao về bạn tâm tư Vào Sinh Ra Tử như những điệp khúc hồng ân tạ ơn trải dài trong cuộc sống. Những bệnh tật, những thử thách, những gian lao...trong cuộc đời...Tất cả dệt lên những game màu của cuộc đời thăng trầm, trong  bàn tay yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Hiền La Vang luôn nâng đỡ dìu đưa....Nhìn lại những mảnh game tối của bệnh tật, của đau thương, mới khám phá ra hồng ân với tâm tình tạ ơn...
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN.
TẤT CẢ LÀ TẠ ƠN.
Sydney Mùa Đông 2014.

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net