» Tin tức
40 NĂM HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ TRẠI TỴ NẠN PALAWAN
8/9/2015, 11:33 pm
Chuyến máy bay Philippines Airlines đáp xuống phi trường Puerto Princesa Palawan, cả một doàn các teacher của trại Tỵ Nạn PFAC Palawan ra đón chúng tôi. Teacher Boy, Teacher Thess, Teacher Gemma, Teacher Mona, Teacher Andy, Teacher Tina…Các phái đoàn từ Hoa Kỳ, Australia, Việt Nam…cùng nhau hội ngộ về Palawan tưởng nhớ 40 năm viễn xứ…Chúng tôi được đón tiếp nồng hậu tại Phi Trường Princesa Palawan với đoàn vũ công của Văn Phòng Du Lịch thành phố Puerto Princesa Palawan. Thành Phố được mang tên The City of the Living God….

 Click to read more =>> 

40 NĂM HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ TRẠI TỴ NẠN PALAWAN (PDF)

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net