» Tác giả
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI
18/8/2011, 12:57 am
TIỂU SỬ TÁC GIẢ LINH MỤC NHẠC SĨ PAUL VĂN CHI

Họ và tên là Paul Chu văn Chi, với những tên biệt hiệu khác là Paul Văn Chi, Văn Uyên, Thu Văn, sinh ngày 14.5.1949, tại Ninh Bình, Việt Nam, Gia Đình có 6 anh chị em, 3 trai, 3 gái. Linh Mục Nhạc Sĩ Văn Chi là người con út trong gia đình, giáp với người anh là Linh Mục Giuse Chu Văn Nghi. Cha chết sớm vào năm 1949 sau khi sinh được khoảng vài tháng, Người Mẹ hiền tần tảo nuôi 6 người con  

Bấm vào link bên dưới để xem trọn bộ tiểu sử của LM-NS Paul Chu Văn Chi  

 

Tiếng Việt: paulvanchi.net/pdf/tieusuchachivietnamese.pdf

English: paulvanchi.net/pdf/tieusuchachivietenglish.pdf

Bilingual: paulvanchi.net/pdf/tieusuvanchiBilingual.pdf

 

Tiểu Sử Bằng Hình Ảnh Từ Năm 1959 Đến Năm 2014:

paulvanchi.net/pdf/tiesuchachiimage1959to2013.pdf

 

 

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net