» Tin tức
TOÀN BỘ ĐẠI TÁC PHẨM CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA 32 TẬP PDF - Các bạn cũng có thể xem toàn bộ video Con Đường Chúa Đã Đi Qua trên YouTube
6/8/2014, 5:58 pm
Hân Hoan trao về bạn Đại Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua. Đại Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua với hành trình dài với 36 năm của hành trình với khoảnh khắc thời gian 1971-2007. Góp nhặt 30 Bài Thánh Ca đặc biệt của 36 năm chiều dài cuộc sống. Mỗi năm chỉ chọn lựa 1 Bản Thánh Ca tượng trưng, kết thành giai điệu trong Đại Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua. Bạn sẽ đi theo Bước Chân của Chúa Giêsu Kitô trong từng địa danh Thánh Địa Israel với những phong tục, tập quán của Dân Tộc Israel thời Chúa Giêsu Kitô ...

 

Bạn sẽ dừng chân lại với những hình ảnh mầu đặc sắc tại Ai Cập, Biển Đỏ, Núi Sinai, Galilêa, Samaria, Judea, Belem, Nazareth, Cana, Betania, Jerusalem, Capharnaum, Biển Hồ Galilêa, Tiberias, Jordan, Biển Chết, Jericô, Tabgha, Sion, Tabor, Hebron, Cesarêa, Meggido, Qumran, Acco, Núi Cây Dầu, Vườn Cây Dầu-Giệtxêmani, Tel Aviv, những Con Đường Chúa Đã Đi Qua, và đặc biệt, Nhà Thờ Mồ Thánh trên Núi Thánh Can Vê...

 
36 năm chắt chiu với những chuẩn bị xa, và đặc biệt, cả 12 năm ròng rã thu nhặt những tư liệu chuẩn bị gần, cùng với 6 tháng sau cùng thức thâu đêm đển hoàn thành in ấn Đại Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua...
 
Đại Tác Phẩm Con Đường Chúa Đã Đi Qua như một Đại Tác Phẩm Để lại Cuộc Đời, trong Tâm Tư Tạ Ơn Thiên Chúa và Mẹ La Vang Dịu Hiền, Mẹ Quê Hương Việt Nam. Tâm tình cảm tạ và tri ân Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.
 
Linh Mục Nhạc Sĩ Paul Văn Chi
  
Sydney Mùa Hạ 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 
© 2010. Bản quyền của www.paulvanchi.net